پروفایل من

SeyedJavad Mirhosini

مُشَبَک-گرافیک-کلکسیوندار تمبر و سکه و اسکناس

آرشیو

خداوندا!
به هر آنکس که دوست میداری،بیاموز
که عشق از زندگی کردن برتر است و
به هر آنکس که بیشتر دوست میداری،
بچشان که دوست داشتن ازعشق والاتراست.
“دکتر علی شریعتی”
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 30 دی 1390
بازدید پروفایل: 1523