پروفایل من

شیما بورد

معرق- قالی بافی (به تازگی)

آرشیو

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست


                                                 هرکسی نغمه  ی خود خواند و از صحنه رود


صحنه پیوسته بجاست


                               خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.....


                                           

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 1325