پروفایل من

محمدرضا ظریفی کردمحله

عاشق عکاسی

  • متولد 7 دی 1348
  • 09112307608
  • گیلان
  • رشت
  • af.zarifi@Gmail.com
آرشیوزندگی امانتی است که خدا به بشر داده ، امانت خدا را نیکو نگهدار . ( آناتول فرانس )

دوستان دو گونه اند . یکی آنان که همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید . دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند : قدر ایشان را بدانید .(سقراط )
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 آذر 1391
بازدید پروفایل: 6799