بیوگرافی و سوابق

شاهو احمدیان

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
پژوهش هنر کارشناسی ارشد بهمن   1391 تاکنون   ایران
سوابق کاری