پروفایل من

شهریار جمالی کاپک

نویسنده، ایده پرداز، طراح گرافیک

آرشیو


        زندگی بسیار ارزشمند است، برایش تلاش کنیم، مبارزه کنیم، تا آنچه که میخواهیم بدست آوریم، هیچ چیزی ساده بدست نمی آید.


عضویت در تاریخ 27 شهریور 1395
بازدید پروفایل: 56602