پروفایل من

شهریار جمالی کاپک

نویسنده، ایده پرداز، طراح گرافیک www.shahriyarjamali.com

آرشیو


        زندگی بسیار ارزشمند است، برایش تلاش کنیم، مبارزه کنیم، تا آنچه که میخواهیم بدست آوریم، هیچ چیزی ساده بدست نمی آید.


عضویت در تاریخ 27 شهریور 1395
بازدید پروفایل: 62638