پروفایل من

شهریار جمالی کاپک

نویسنده ، ایده پرداز ، طراح گرافیک www.shahriyarjamali.com

آرشیو

        زندگی بسیار ارزشمند است،برایش تلاش کنیم،مبارزه کنیم،تا آنچه که میخواهیم بدست آوریم،هیچ چیزی ساده بدست نمی آید.

عضویت در تاریخ 27 شهریور 1395
بازدید پروفایل: 29428