حلقه های اجتماعی

شهریار جمالی کاپک

نویسنده،ایده پرداز،طراح گرافیک www.shahriyarjamali.com
(DIДMOND) شبنم لطف اللهی
نقاشی. مجسمه سازی. عکاسی .موسیقی.
(پارسا) سعید باقری
طراح گرافیست / طراح جواهرات / ناظـرچاپ / خوشنویسی
*پرستو خدابنده لو *
" دانشجوی علوم قرآن و حدیث"
سیده فرشته ناصری
دانشجوی کارگردانی_بازیگری
* حسنی
متأهل( graphist - photographer - illustrator - Art work)
*زینب سامعی*
"کارشناس و طراح فرش"
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
. j
طراح گرافبک
تصویری موجود نیست
. ایران نژاد طاهر
خوشنویسی،تذهیب ،عکاسی،تدریس معرق چوب ومس،طراحی داخلی حسینیه،طراحی واجرای پرچمهای مذهبی هیأت، بیرقها وکتیبها ...
... ...
کارشناس نقاشی
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
.:: سید محمد میری ::.
فتوشاپلیست و عکاسنیست / فیلمسازی، تصویربرداری و تدوین
[محمــدرضــا کــوکـبــی]
اندکی عکاسی - اندکی گرافیک
_مَـ ه جَـبـیـטּ _
علآقہ oـنـל بِ عڪآسے،، هـoـیـטּ/!/
تصویری موجود نیست