نگارخانه آثـار

[11]> آلبوم: طرح پوستر

محسن شال باف

مثلاً طـــراح
 • شهید امر به معروف و نهی از منکر

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 13 تیر 1395
  یادداشت هنرمند:
 • استاد علم و اخلاق

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 15 بهمن 1392
  یادداشت هنرمند:
  هر وقت از همه جا غیر از خدا ناامید شدی بدون که کارت درست می شه
  فقط خدا خدا خدا ...
 • لیبل CD - یک سال خاطره

  از مجموعه: بسته بندی

  تاریخ ارسال: 11 بهمن 1392
  یادداشت هنرمند:
  طرح لیبل یک سال خاطره - علامه حلی4 تهران
 • کابوس اسرائیل

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 8 بهمن 1392
  یادداشت هنرمند:
  به کوری چشم دشمنان از دیدن عکس سردار سپاه اسلام بسیار خوشحال و مسروریم.

  کسیکه به هنگام یاری ولی خود ، خود را بخواب زند با لگد دشمنش بیدار خواهد شد.