پروفایل من

شریف الدین باقری

عکاس ، گرافیست

  • sharif.bagheri@gmail.com
آرشیو
گاهی گمان نمیکنی و می شود

گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدایی و بخت با تو یار نیست

گاهی تمام شهر گدای تو می شود

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 مرداد 1391
بازدید پروفایل: 3892