بیوگرافی و سوابق

شریف الدین باقری

عکاس ، گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
انجمن عکاسان ایران انجمن عکاسان ایران آذر 1391 ایران
تحصیلات
سوابق کاری