نگارخانه آثـار

[66]

غزال طرفه نژاد

گرافیک/تصویرساز‍ی/طراح طلا
 • بالرین

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 13 شهریور 1392
  یادداشت هنرمند:
  فروشی ابرنگ
  ابعاد 57*40
 • منظره

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 18 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • پوستر

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 8 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • بالرین

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 13 شهریور 1392
  یادداشت هنرمند:
  فروشی ابعاد 50*35
 • کاتالوگ

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 20 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • جشن

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 12 دی 1390
  یادداشت هنرمند:
 • تصویرسازی راه نیافته به ٢ سالانه

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 19 مهر 1392
  یادداشت هنرمند:
  فرم 3 داستان گل زرد
  دختر پادشاه راه را گم کرده و برای فرار از شب و تنهایی در دل جنگل به بالای درخت پناه برده در همین زمان پسر پادشاه دیگری در زیر همان درخت چادر بنا کرد برای استراحت شب
 • سماور

  از مجموعه: طراحی و نقاشی

  تاریخ ارسال: 7 مهر 1390
  یادداشت هنرمند:
 • تصویرسازی ٢سالانه

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 20 مهر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • مجله موسیقی

  از مجموعه: صفحه آرایی

  تاریخ ارسال: 17 شهریور 1390
  یادداشت هنرمند:
  پروژه دانشگام
 • شب قدر

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 18 مرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • tak derakhte bid

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 15 شهریور 1390
  یادداشت هنرمند:
  fereme shere shabe mahtab
 • احساس

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 7 بهمن 1390
  یادداشت هنرمند:
 • از مجموعه: طراحی گرافیک

  تاریخ ارسال: 17 آبان 1390
  یادداشت هنرمند:
 • کارت ویزیت

  از مجموعه: طراحی گرافیک

  تاریخ ارسال: 20 مهر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • پرنس

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 26 دی 1390
  یادداشت هنرمند:
 • تصویرسازی راه نیافته به ٢ سالانه

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 19 مهر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • مبانی رنگ

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 8 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  کار مبانی رنگ دانشگاه طرح از یکی از دوسنان عزیز
 • چهره

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 21 شهریور 1390
  یادداشت هنرمند:
 • مبانی رنگ

  از مجموعه: طراحی و نقاشی

  تاریخ ارسال: 8 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
 • روستا

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 6 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  تصویرسازی
 • کشته شدن رستم

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 1 آذر 1390
  یادداشت هنرمند:
 • عید فطر

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 21 مرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • فلش کارت

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 22 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
 • poster

  از مجموعه: هنرهای دیجیتال

  تاریخ ارسال: 6 آبان 1388
  یادداشت هنرمند:
 • ونیز

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 14 شهریور 1392
  یادداشت هنرمند:
  فروشی
  ابعاد 57*36
  ابرنگ
 • تصویرسازی راه نیافته به ٢ سالانه

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 20 مهر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • گل گلدون

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 13 دی 1390
  یادداشت هنرمند:
 • ویزیت

  از مجموعه: اوراق اداری - کارت ویزیت

  تاریخ ارسال: 20 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • کودکانه

  از مجموعه: طراحی گرافیک

  تاریخ ارسال: 7 مهر 1390
  یادداشت هنرمند: