پروفایل من

شراره خدایار

گرافیک

آرشیو
آن هایی که زیاد گریه و به همان اندازه زیاد ناله می کنند،اصلا نمیدانند درد چیست...! (بزرگ علوی)
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 22 فروردین 1390
بازدید پروفایل: 1812