پروفایل من

shia graphic

  • http://shiagraphics.ir/fa/
  • shiagraphics.ir88@gmail.com
آرشیو

                                              غواصی کن گرت گهر می‌باید ، غواص را چهار هنر   می‌باید،
                                        سررشته به دست یار و جان در کف ، دم نازدن و  قدم ز سر می‌باید

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 اردیبهشت 1390
بازدید پروفایل: 13855