پروفایل من

شبنم صباغ

طراح گرافیک/تصویرساز

  • متولد 21 اسفند 1368
  • www.shiibo.com
آرشیو
اندوه که از حــد بگــذرد 

جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن !


دیـــگـر مـهـم نـیـســت :
...
بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن ؛


دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن !


آنـچه اهـمـیـت دارد

 ٬ کــــشــــداری رخـوتـنـاک حسی است


که دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد !


در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی

و نـگـاه می‌کـنی و نـگــــــــــاه ...
☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☂

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 6 آبان 1388
بازدید پروفایل: 7948