پروفایل من

مــحــمـــد رضــــــا امینــــــے

عکاسی ، طراحی گرافیک ( البته به پای شما استادان نمی رسم )

آرشیوبی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و ... را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 بهمن 1387
بازدید پروفایل: 3746