پروفایل من

سیدحسین شبیری

فقط یک هنر دوست ...........

  • خراسان رضوی
  • hosein.shobeiri@yahoo.com
آرشیو

حسین (ع) بیشتر از آب تشنه لبیک بود افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.
دکتر علی شریعتی

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 21 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 5529