پروفایل من

عدنان مرادی

شاید عکاس

آرشیو
سلام
من از اینکه با دوربین ساده ام چندتا عکس گرفتم عکاس نیستم ولی همین که در بین این همه علاقه مند به این رشته عضو کوچکی هستم خوشحالم بعضی وقت ها اتفاق می افتد که آدم ناخواسته خودش را درمیان کسانی می یابد که همه به نوعی ذوق و سلیقه ای متفاوت و نیز دیدی متفاوت تر نسبت به اطرافشان دارند و دوربین هایشان زوایایی را می بیند که برایت بکر وتازه اند این تازه شد شروع علاقه ای که دوستم آقای سجاد احمدیانی و خواهرشون ثنا خانم باعث شدند که من هم سر از این جا در بیاورم در هر حال دیدن این همه ذوق برای من کافی است

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 7 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 5289