پروفایل من

شهاب رضا محرمی

طراح گرافیک/نویسنده

  • متولد 7 مرداد 1371
  • www.Shrz.Blogfa.com
  • shrz_2020@yahoo.com
آرشیو

در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم
دورمان دیوار شیشه ای سبز...
سبزی شیشه ها ، زردی پاییز را سبز خرم کرده بود
از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست
بیرون خزان در کار بود
نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون
من و بهار پیاده شدیم ، بهار در خیابان محو شد
پاییز در کنارم راه می آمد ...

-----------------
Shrz@rogers.comآلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 دی 1391
بازدید پروفایل: 5280