پروفایل من

سیاوش فرج الهی

عکاس

  • متولد 5 فروردین 1369
  • گیلان
  • http://siavashir.mihanblog.com/
  • sia31342@yahoo.com
آرشیو
هو
به نام تب شب سرد ،وقتی مه وجودم رو به  ظلمت می رود احساس تنگ دستی می کنم .شبیه شبه سرگردانی حیرانم
میان دالان زمان گیر می کندروح خسته ام ، پاهایم سست می شود ، انگارکه اصلا من نیستم همه جا  فقط اوست .
             پیش بینی مکن چه خواهد شد                                                                عشق مثل هوا شناسی نیست     


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 11 اسفند 1390
بازدید پروفایل: 1673