پروفایل من

سیدجواد تفاخ

عکاسی

آرشیو
تا شدم حلقه به گوش در میـــــخانه عــــشق ... هردم آید غمــــی از نــــــو بـه مبارک بادم

.. ارادتمند همه شما هنرمندان و هنرجویان عزیز ..
ی ذره جا باز کنین ما هم جامون بشه
........ مر30 .........

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 29 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 888