بیوگرافی و سوابق

.:: سید محمد میری ::.

فتوشاپلیست و عکاسنیست / فیلمسازی، تصویربرداری و تدوین
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری