حلقه های اجتماعی

سهیل سالمی

گرافیست-کارگردان
نفیسه علیدوستی
طراح کارخانه نساجی گلریز
نوشین بیجاری
کارشناسی ارشد گرافیک
تصویری موجود نیست
نیلوفر ح.
گرافیکــــــــ تجربیــــــ. . .
نیما دلاوری
طراح گرافیک | مدیر هنری
هادی خسروی سرشکی
کارتونیست و تصویرساز
هدیه جعفریان
طراح گرافیک و نقاش
هیمن قهرمانی
نقاشی - مجسمه سازی
وحید علیمحمدی
کاریکاتوریست -عکاس
کریم کاشفی
انیمیشن،گرافیک
کمال شایگان
گرافیک - عکاسی
کوثر ارجمند
تصویرگر l طراح شخصیت l kowsararjmand@gmail.com l
یاسمن براتی
گرافیک , عکاسی
یاسمن ثروتیان
نقاش و تصویرگر
یاسمن خانی
هنرجوی گرافیک
یاسی ...
طراحی و نقاشی وآشپزی و...