بیوگرافی و سوابق

سهراب سخایی

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
ارتباط تصویری کارشناسی بهمن   1391 شهریور   1391 تهران ایران
سوابق کاری