نگارخانه آثـار

[41]> آلبوم: vitra(naghashi ruye shishe

اعظم زرگری

معماری ...
 • تا شقایق هست زندگی باید کرد...

  از مجموعه: نقاشی پشت شیشه

  تاریخ ارسال: 16 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:
  دشت هایی چه فراخ

  کوه هایی چه بلند

  در گلستانه چه بوی علفی می آمد

  من در این آبادی، پی چیزی می گشتم

  پی خوابی شاید

  پی نوری، ریگی، لبخندی

  من چه سبزم امروز

  و چه اندازه تنم هوشیار است

  نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه

  زندگی خالی نیست

  مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست

  آری

  تا شقایق هست، زندگی باید کرد

  در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح

  و چنان بی تابم، که دلم می خواهد

  بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه

  دورها آوایی است، که مرا می خواند...

  سهراب سپهری
 • عشق خیالی بیش نیست,,

  از مجموعه: نقاشی پشت شیشه

  تاریخ ارسال: 12 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:
 • ...

  از مجموعه: نقاشی پشت شیشه

  تاریخ ارسال: 12 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:
 • سمفونی ســــکوت

  از مجموعه: نقاشی پشت شیشه

  تاریخ ارسال: 12 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:
 • آن ﺳﻮی ﺧﯿﺎل..

  از مجموعه: نقاشی پشت شیشه

  تاریخ ارسال: 11 مهر 1395
  یادداشت هنرمند:
  طرح اولیه اثر استاد فرشچیان
  بابت عکس عذرخواهی میکنم باگوشی گرفته شده واینکه از روی شیشه.