پروفایل من

سروش ابراهیمی

نقاش-عکاس

آرشیو
تلخ منم
همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ، ساعتی طولانی
و ننوشیده باشی
تلخ منم
که هیچ کس ندارد هوسش را
عضویت در تاریخ 5 مهر 1388
بازدید پروفایل: 8779