پروفایل من

سونا مصطفی زاده مقدم

تصویرگر-نگارگر

  • متولد 11 آبان 1361
  • تهران
  • تهران
  • suna.moghadam@yahoo.com
آرشیو
آری،سرودن از تو شده نام و نان من...

ادعائی نیست جز هنر دوست بودن و هنر جو بودن ...
در این ساحت هر چه پیش میروم بیشتر هست آنچه نمیدانم..چه خوب میگوید شهید نام آشنایمان،شریعتی:هنر،پنجره ی این قفس زندگیست و مذهب به منزله ی درب آن..
هر آنچه میکنم تلاشیست برای رسیدن به رهائی.چه از نان و چه از نام.و به آنچه که رسیده ام چیزی جز این نیست...اناالله و انا الیه راجعون..والسلام.
یا علی

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 28 بهمن 1390
بازدید پروفایل: 4741