پروفایل من

مهدی کاشانی

آرشیو
"صبغة الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون" "همانا این ( جهان ) نگارگری الهی است وكیست خوش نگارتر از پروردگار و این اوست كه ما می پرستیمش" ُسوره بقره آیه 138
عضویت در تاریخ 7 فروردین 1390
بازدید پروفایل: 3223