پروفایل من

سروش بقالی زاده

عکاس ، شاعر ، خطاط ، پیانیست

آرشیو
برای مجردها باید مالیات سنگینی مقرر کرد، چون این انصاف نیست که بعضیا شادتر از بقیه زندگی کنن! "اُسکار وایلد" :))
عضویت در تاریخ 27 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 11933