پروفایل من

سمانه وسمیه کاظمی

نقاش.طراح.عکاس .انیمیشن.مجسمه ساز

  • متولد 3 فروردین 1370
آرشیو
.................................     ای فرزند آدم. ...............................................................................................
     هرزمان که مرا بخوانی وبه من امید داشته باشی تمام آنچه که برگردن توست می بخشم واگر به وسعت زمین همراه با گناه به پبش من آیی
               من به وسعت زمین همراه با مغفرت به نزدتو می آیم،مادامی که شرک نورزی.واگر مرتکب گناه شوی بنحوی که گناهانت به مرز
                                      آسمان برسد سپس استغفار کنی توراخواهم بخشد......................................حدیث قدسی
 
..آنکه پشت به من نموده اند بدانند که من چقدر منتظر آنان هستم و به توبه و بازگشت 

آنها مشتاقم از شوق دیدار من قالب تهی میکردند و از شدّت محبت من بند بند وجود آنها از هم می گسست.

حدیث قدسی


عبادت از سر وحشــــــــت  واسه عاشق عبادت نیست

 پرستش راه تســــــــکینه پرستیدن تجارت نیست


پس از اَفرینش اَدم خدا گفت به او: نازنینم اَدم....
با تو رازی دارم !..
اندکی پیشتر اَی ..
اَدم اَرام و نجیب ، اَمد پیش !!.
... زیر چشمی به خدا می نگریست !..
محو لبخند غم آلود خدا ! .. دلش انگار گریست .
نازنینم اَدم!!. ( قطره ای اشک ز چشمان خداوند چکید ) !!!..
یاد من باش ... که بس تنهایم !!.
بغض آدم ترکید ، .. گونه هایش لرزید !!
به خدا گفت :
من به اندازه ی ....
من به اندازه ی گلهای بهشت .....نه ...
به اندازه عرش ..نه ....نه
من به اندازه ی تنهاییت ، ای هستی من ، .. دوستدارت هستم !!
اَدم ،.. کوله اش را بر داشت
خسته و سخت قدم بر می داشت !...
راهی ظلمت پر شور زمین ..
زیر لبهای خدا باز شنید ،...
نازنینم اَدم !... نه به اندازه ی تنهایی من ...
نه به اندازه ی عرش... نه به اندازه ی گلهای بهشت !...
که به اندازه یک دانه گندم ، تو فقط یادم باش !!!!خدای من

نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن

هنر وسیله ای برای گفت وگو باآسمان است(ویلیام بلیک)


......یک اثرهنری بایدانسان رابه فکرواندیشه وادارد.اگرچیزی راشسته ورفته به مخاطب بدهیم بی آنکه تلنگری به احساس واندیشه ی اوزده باشیم،کارمهمی صورت نداده ایم.زبان هنرامروز زبانی است که مخاطب رادرمقابل چراهاوچگونه ها قراردهدواو را  واداربه فکرو اندیشه کند................

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 12 فروردین 1392
بازدید پروفایل: 5875