پروفایل من

استودیو کفشدوزک و ماهی

طراحی دیزاین studio.fish.ladybird@gmail.com

آرشیو

                                                             Image result for ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬‎


شهید آوینی می گفت: از نظر ما، هنر انقلاب ماهیتا متمایز از آن مفهومی است که در دنیای غرب و غرب زدگان به نام هنرخوانده می شود.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 4 اردیبهشت 1396
بازدید پروفایل: 423