بیوگرافی و سوابق

استودیو کفشدوزک و ماهی

طراحی دیزاین
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری