بیوگرافی و سوابق

استودیو گرافیک محمد .

گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کاردانی مهر   1394 خرداد   1394 تهران ایران
سوابق کاری