پروفایل من

سمیه ملکیان

طراح گرافیک

  • تهران
  • sumayeh_malekiyan@yahoo.com
آرشیو

هر گز این چهار چیز را در زندگیت نشکن!!
اعتماد....
قول ....
رابطه و قلب ....
زیرا اینها وقتی می شکنند صدا ندارند. اما درد بسیاری دارند...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 3673