پروفایل من

محمد شمشیرگرزاده

عـلاقـه منـد بـه ادبیـات ، عکاسی و گرافیک

  • متولد 17 بهمن 1366
  • کرج
  • www.nasle5.com
آرشیو

اگر ماه بودم به هرجا که بودم
سراغ ترا از خدا میگرفتم

وگر سنگ بودم به هرجا که بودی
سر رهگذار تو جا میگرفتم

 اگر ماه بودی به صد ناز شاید
شبی بر لب بام من می نشستی

وگر سنگ بودی به هر جا که بودم
مرا میشکستی مرا می شکستی

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 23 مرداد 1391
بازدید پروفایل: 3214