پروفایل من

طاهر فرمان

  • متولد 5 دی 1370
  • taher.negargar@yahoo.com
آرشیو
هنر سرایت دادن احساس است. هنرمند از طریق هنرخود، مخاطبان را به احساسی مبتلا میکند که خود تجربه کرده است.  (تلستوی)

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 25 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 4099