پروفایل من

طهورا رضایی منش

گرافیک

  • متولد 7 اسفند 1366
آرشیو
سلام بر تو - که چشم تو گاهواره ی روز
سلام بر تو - که دست تو آشیانه ی مهر
سلام بر تو - که روی تو روشنایی ماست..... ســـــــلام
عضویت در تاریخ 20 شهریور 1389
بازدید پروفایل: 9805