پروفایل من

گرافیک اسلامی طراح جوان

  • تهران
  • www.tarahe-javan.ir
  • taraheejavan@gmail.com
آرشیو

کلام رهبری :
مشارکت عظیم مردم در انتخابات


 آن چیزى که در مورد انتخابات خواسته
ى ماست، فکر ماست، آرزوى ماست، این چند چیز است:اول اینکه شرکت مردم در انتخابات،
یک مشارکت عظیمى باشد؛ این مصون
کننده است. همهى تلاش دستاندرکاران، امروز و فردا و روز انتخابات و در اثناى مقدمات و مؤخرات، باید این باشد:
حضور مردم، حضور گسترده
اى باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآلبوم های من

عضویت در تاریخ 14 تیر 1391
بازدید پروفایل: 6242