پروفایل من

ترانه داوری تبریزی

* گرافیک*

آرشیو
چه خلوت خوشی دارم با خیال گاه گاه تو ، چقدر مجال هست ، تا بر لحظه های من بباری؟
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 15 بهمن 1388
بازدید پروفایل: 3852