پروفایل من

علی رضائی تبار

گرافیک

  • متولد 26 شهریور 1367
  • 09173735988
  • بوشهر
  • دشتی / نگین فرهنگی جنوب خورموج
  • دشتی / نگین فرهنگی جنوب خورموج
  • http://tarnamgraphic.ir
  • tarnamgraphic@gmail.com
آرشیو
یكی از جمعه ها جان خواهد آمد به درد عشق درمان خواهد آمد غبار از خانه های دل بگیرید كه بر این خانه مهمان خواهد آمد قسم بر خطبه غرای زینب كه خون خواه شهیدان خواهد آمد
عضویت در تاریخ 23 فروردین 1390
بازدید پروفایل: 1835