پروفایل من

انیس افشار

ارتباط تصویری

  • متولد 14 فروردین 1371
  • خوزستان
  • اهواز
آرشیو
چه دوستی پاکی دارند کفش ها ؛

یکی گم شود ، دیگری محکوم به آوارگیست ...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 آبان 1392
بازدید پروفایل: 1375