پروفایل من

* حسنی

متأهل( graphist - photographer - illustrator - Art work)

  • متولد 29 اردیبهشت 1372
آرشیو

اندام و زیبایی هایت ، تراش و هندسه ی بدنت ، هنر خداست
راستی هنر تو در چیست؟ از خودت چه داری؟
پوشاندنش هنر می خواهد

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 2 مرداد 1392
بازدید پروفایل: 8606