پروفایل من

محمد طوسی

عکاس طبیعت،طراحی سایت گرافیکی

  • متولد 29 شهریور 1366
  • 09358374740
  • مشهد و محل فوت اینترنت
  • http://www.tousi.ir
آرشیو
هنرمندنیستم ولی هنرمندانو دوست دارم
.
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست
واژه باید خود باد ‚ واژه باید خود باران باشد
چترها را باید بست
زیر باران باید رفت
فكر را خاطره را زیر باران باید برد
عضویت در تاریخ 23 اسفند 1389
بازدید پروفایل: 2569