پروفایل من

طناز هاشمی

قلمزنی.نگارگری.سفالگری.عکاسی.جواهرسازی.

  • نیاوران.کاشانک.خیابان نصیرآبادی
آرشیو

گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من


هیچ مباش یک نفس غایب ازین کنار من


نور دو دیده ی منی..


دور مشو ز چشم من


شعله ی سینه ی منی..کم مکن از شرار من..


یار من و حریف من.خوب من و لطیف من..


ای تن من خراب تو.دیده ی من سحاب تو..


ذره آفتاب تو این دل بیقرار من....

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 2160