• دلخسته

  از مجموعه: تایپوگرافی

  تاریخ ارسال: 18 آبان 1394
  یادداشت هنرمند:
  بخوام از تو بگذرم من بایادت چه کنم؟
  تو رو از یاد ببرم با خاطراتت چه کنم؟
  حتی از یادببربم تو و خاطرات تو
  بگو من با این دل خونه خرابم چه کنم؟
 • روز کتاب و کتابخوانی

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 27 آبان 1394
  یادداشت هنرمند:
 • پوستر

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 13 آبان 1394
  یادداشت هنرمند:
  تقدیم به سلطان آرامش