پروفایل من

رها راد

طراحی گرافیک

  • متولد 21 تیر 1371
  • مرکزی
  • vafa_sheytoonbala@yshoo.com
آرشیو

همه با چای و خرما افطار می کنند
من با لبخند زیبای تو
این رمضان را خدا بر من ببخشاید
که بت پرست شدم
ای کاش
مجازاتش
آغوش تو باشد ...

عضویت در تاریخ 25 اسفند 1388
بازدید پروفایل: 4229