پروفایل من

وفا صلاحی مقدم

عکاسی - خبرنگاری -گرافیک

  • خراسان جنوبی
  • بیرجند
  • http://vafa7-t.blogfa.com/
آرشیو
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. که در طریقت ما کافریست رنجیدن ...
عضویت در تاریخ 23 اسفند 1389
بازدید پروفایل: 9026