بیوگرافی و سوابق

وهاب صادقی

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی الکترونیک کارشناسی شهریور   1384 خرداد   1384 ایران
سوابق کاری