پروفایل من

وحید بابائی

عکاس

  • متولد 7 آذر 1363
  • کرمانشاه
  • vahid3058@gmail.com
آرشیو
کسی که رازگلسرخ را بلد باشد......سکوت میکند و عاشقانه می میرد

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 5 اردیبهشت 1390
بازدید پروفایل: 6191