پروفایل من

وحــیـــــد علیمحمّدی

قلمزن...

  • تهران _ زندگانی چیست دانی؟ : جان منور داشتن...
  • vahidali110@yahoo.com
آرشیوبســـم الله الرحمن الرحیـــــــم"
*ســـــلام*


به آثارهنری یکدیگرطوری وبه کیفیتی نگاه کنیم که دوست داریم نگاه دیگران درقبال


 آثارما اینگونه باشد.و بنابه منطق و انصاف نباید درباره چیزی که بدان علم نداریم اظهارنظرکنیم. 

امیدوارم هـــــنـــــرمنـــدان و هنردوستان عزیزحقیررا به نقد و نظرات ارزنده خویش


مستفیض
بدارند. 

   

  آلبوم های من

عضویت در تاریخ 25 شهریور 1392
بازدید پروفایل: 6504