پروفایل من

وحید پناهی

گرافیست ، مدیر هنری جشنواره های فرهنگی وزارت علوم

آرشیو
دنیا داغ است و روح ما شبنم!در این داغی روح ما بخار می شود و می رود و ما می مانیم با تنی تبدار كه روح ندارد.
عضویت در تاریخ 30 دی 1386
بازدید پروفایل: 4453