پروفایل من

جیران باقری

عکاسی

آرشیو


                                                               اگر تنها ترین، تنها شوم باز هم خدا هست!!!


دانشجوی عکاسی خبری، هنرجو موسیقی(ویلون)،jeiranbagheri75@gmail.com
متولد 4 شهریور75 و علاقتمند به گرافیک، موسیقی و عکاسیتصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 20 اسفند 1393
بازدید پروفایل: 1582